Vitajte na našich webových stránkach!

Priemysel práškovej metalurgie

  • Hot pressed graphite mould

    Za tepla lisovaná grafitová forma

    Tlak a ohrev sa vykonávajú rovnakým spôsobom a kompaktný sintr sa dá získať po krátkom čase sintrovania, čo výrazne znižuje náklady. Pri vysokej teplote a vysokom tlaku má výhoda použitia materiálu z umelého grafitu zreteľnú výhodu v porovnaní s inými materiálmi. Pretože koeficient lineárnej rozťažnosti umelého grafitového materiálu je malý, tvarová a veľkostná stabilita výrobkov z neho vyrobených je veľmi vysoká.
  • Powder metallurgy industry

    Priemysel práškovej metalurgie

    Prášková metalurgia (PM) je druh technológie, ktorá využíva kovový prášok ako surovinu na tvárnenie a spekanie na výrobu kovových materiálov, kompozitných materiálov a rôznych druhov výrobkov.