Vitajte na našich webových stránkach!

Tanier

  • Graphite anode plate for electrolysis

    Grafitová anódová doska na elektrolýzu

    V elektrolytickom článku sa elektróda, z ktorej prúd prúdi do elektrolytu, nazýva grafitová anódová doska. V elektrolytickom priemysle sa anóda zvyčajne vyrába do tvaru dosky, preto sa nazýva grafitová anódová doska. Je široko používaný pri galvanickom pokovovaní, čistení odpadových vôd, priemyselných antikoróznych zariadeniach alebo ako špeciálne materiály. Grafitová anódová doska má vlastnosti vysokej teplotnej odolnosti, dobrej vodivosti a tepelnej vodivosti, ľahkého obrábania, dobrej chemickej stability, odolnosti proti korózii kyselinami a zásadami a nízkeho obsahu popola. Môže sa použiť na elektrolyzovanie vodného roztoku, výrobu chlóru, lúhu sodného a na výrobu zásad z elektrolýzy soľného roztoku. Napríklad grafitová anódová doska sa môže použiť ako vodivá anóda na výrobu hydroxidu sodného z roztoku elektrolyzovanej soli.
  • New energy industry

    Nový energetický priemysel

    Aplikácia grafitovej technológie je kľúčovou oblasťou v oblasti novej energie, najmä v priemysle spojenom s automobilmi.